top of page

DEMİRBAŞ YÖNETİM SİSTEMİ

 Duran Varlık Yönetim Sistemi, alanında uzman mühendisler tarafından sektörün anlık ve gelecekteki ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmış ve 1 senelik Ar-Ge çalışmalarının ardından geliştirilmiştir. Yazılım %100 yerli kaynaklar ile Türk mühendisler tarafından oluşturulmuş bir değer olmakla beraber özellikle yurt içinde değişkenlik gösteren tüm üretim yapılarına adapte olabilme özelliğine sahiptir. Sistemin genel amaçları ve faydaları tek bir ofiste ya da dağıtık yapıda çok sayıda ofiste bulunan tüm demirbaşların barkodlu olarak dijital ortamda takip edilmesi, süreçlerdeki ve demirbaşlardaki izlenebilirliği sağlamak, kayıp, kaçak gibi durumları ortadan kaldırırken tüm işlemlerdeki zaman kaybını engellemek ve oluşan tüm veriyi kolayca ulaşılabilen detaylı ya da özet raporlarla sunabilmektir. 

Depo ve Lojistik Konteynır
bottom of page