Alttan Çekim Gökdelenler

NetRent
Kira ve Kontrat Yönetimi

NetRent, kurumların kira sözleşmelerini bir bilgi sistemi dâhilinde yönetmelerini sağlayan yazılım çözümüdür. Sözleşmelere ilişkin detaylar, kira ödemeleri, depozit, fesih şartları, giderler vb. bilgiler uygulama kapsamında yönetilmektedir.

Netrent' in Yetenekleri

  • Farklı sözleşme tiplerinden (asgari, ciro bazlı, ters cap) doğacak kira bedellerini otomatik hesaplar.

  • Yatırım destekleri, indirim bedelleri, genel giderler vb. ödemeleri dönem bazında raporlar.

  • Teminat mektubu veya nakit ödeme şeklindeki depozit bedellerini takip eder.

  • Yetki ve rol bazlı kullanıcı yetkinliklerini destekler.

  • Ciro, fatura vb. bilgilerin sağlandığı üçüncü parti yazılımlarla entegrasyona açıktır.

  • Kira ödeme tarihleri, ihbar dönemi, sözleşme yenileme ve fesih tarihlerini düzenli e-postalar ile bildirir.

  • Toplam borç ve ödeme miktarı, yatırım bedeli, indirim tutarı, sözleşmenin bitimine kalan süre gibi temel bilgileri sözleşme bazında raporlar ve dashboardlar ile görüntüler.

  • Feshedilecek sözleşmelerden doğacak ceza bedelini hesaplar, en uygun kapanış tarihini sorgular

NetRent' in Faydaları

Ofiste Arayüz Tasarımcısı